Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền:

 

  • Hiện tại Website không có chính sách đổi trả hàng hoá.
  • Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.